Vi sponsrar Aktiv Skola

Vi sponsrar Aktiva Skola, vilket är en stiftelse som arbetar med områdena miljö, mobbning, hälsa, ohälsa och droger i skolor. Läs mer om Aktiv Skola.