Familjehemsvård

Bemanning

Öppenvård

Handledning

Utbildningar

Elitidrott

Terapi

Vi har ramavtal med alla kommuner i Skåne, Kronoberg och Halland. Vi är utbildade socionomer, familjeterapeuter, leg. psykologer samt högskoleutbildade handledare och diplomerade coacher.

Nyheter

Kvalitetscertifiering

From 2017 är vi kvalitetscertifierade via RFF.

Läs mer >

Vi sponsrar Aktiv Skola

Vi sponsrar Aktiva Skola, vilket är en stiftelse som arbetar med områdena miljö, mobbning, hälsa, ohälsa och droger i skolor. Läs mer om Aktiv Skola.

Läs mer >

Vi är RFF-certifierade

Vi är RFF-certifierade för 2017!  

Läs mer >