Familjehemsvård

Bemanning

Öppenvård

Handledning

Utbildningar

Elitidrott

Terapi

Vi har ramavtal med alla kommuner i Skåne, Kronoberg och Halland. Vi är utbildade socionomer, familjeterapeuter, leg. psykologer samt högskoleutbildade handledare och diplomerade coacher.

Nyheter

Vi sponsrar Aktiv Skola

Vi sponsrar Aktiva Skola, vilket är en stiftelse som arbetar med områdena miljö, mobbning, hälsa, ohälsa och droger i skolor. Läs mer om Aktiv Skola.

Läs mer >

Vi är RFF-certifierade

Vi är RFF-certifierade för 2017!  

Läs mer >

Några av våra kunder